Wydawnictwo

w lesie

Facebook

YouTube

Nowości

Warsztaty ...więcej
Fizjoterapia Trwają zapisy na zajęcia ...więcej
Terapia i turnusy ...więcej
Blogi, Artykuły, Filmy Linki do różnych ciekawych stron ...więcej
Trening Umiejętności Społecznych ...więcej

 

 

Centrum Metody Krakowskiej powstało w odpowiedzi na rosnące potrzeby terapeutów, nauczycieli i rodziców, zdobywania wiedzy o Metodzie Krakowskiej oraz umiejętności stosowania metody w pracy z dziećmi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, w celu stymulacji funkcji poznawczych i przygotowania do nauki w szkole oraz z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w celu stworzenia im szansy na jak najlepsze funkcjonownie. Dyrektorem merytorycznym Centrum Metody Krakowskiej jest prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska.

 

Centrum Metody Krakowskiej to:

 

Diagnoza i terapia dzieci

 

  Centrum Metody Krakowskiej to placówka specjalizująca się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z autyzmem i zespołem Aspergera oraz afazją, alalią, zespołem Downa, niedosłuchem, dysleksją, wadami wymowy. Diagnozę prowadzą m.in prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska oraz dr hab. Prof. UP Marta Korendo, dr Ewa Bielenda-Mazur, dr Alicja Kabała, mgr Agata Dębicka-Cieszyńska, mgr Małgorzata Kuśnierz, mgr Marta Karwot-Pięta.

  Centrum Metody Krakowskiej oferuje indywidualną terapię prowadzoną Metodą Krakowską. Zajęcia realizowane są również w postaci turnusów organizowanych przez cały rok, na które serdecznie zapraszamy. 

  Centrum Metody Krakowskiej oferuje również indywidualne konsultacje psychologiczne.

 

  1. Wydawnictwo Metody Krakowskiej

 

  Nasze wydawnnictwo posiada bogatą, stale poszerzająca się ofertę pomocy dydaktycznych oraz książęk autorstwa m.in. kadry naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w tym przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską oraz dr hab. Marty Korendo. 
  Nasze pomoce skierowane są do rodziców, opiekunów, nauczycieli, terapeutów oraz wszystkich osób zajmujących się pracą z dziećmi w tym z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej, z deficytami uwagi i koncentracji, zagrożone dysleksją, a także do osób dorosłych cierpiących na afazję.

 

  1. Warsztaty grupowe dla dzieci:

 

  • -„Warsztaty nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną przygotowujące do pierwszej klasy” to dobra zabawa połaczona z nauką, wspierająca pamięć i koncentrację, stymulująca rozwój poznawczy i motoryczny. To również okazja do osiągnięcia wielu sukcesów i przygotowanie do przyjemnego startu w szkole. 
  • -„Trenig umiejętmności społecznych” - to zajęcia dla dzeci nieśmiałych, nadpobudliwych lub nieradzących sobie z trudnymi emocjami w tym z agresją. Na zajęciach wypracowujemy efektywne strategie w relacjach między ludzkich, poznajemy emocje i uczucia. Trenig motywuje uczestników do poszerzania repertuaru zachowań społecznych. 

 

 

  1. Szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców

 

Centrum Metody Krakowskiej oferuje specjalistyczne szkolenia umożliwiające uzyskanie certyfikatu terapeuty Metody Krakowskiej oraz kursy doszkalające poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu szerokopojętej logopedii oraz tematów pokrewnych.

Partnerzy

folrum logo

eduko_logo2_beztla.png

blizej

we logo