Wydawnictwo

cover

Facebook

YouTube

Szkoła Krakowska

Szkoła Krakowska

Nowości

Trening Umiejętności Społecznych ...więcej
Warsztaty ...więcej
Fizjoterapia Trwają zapisy na zajęcia ...więcej
Terapia i turnusy ...więcej
Blogi, Artykuły, Filmy Linki do różnych ciekawych stron ...więcej

 

 

Centrum Metody Krakowskiej powstało w  odpowiedzi na rosnące potrzeby terapeutów, nauczycieli i rodziców, zdobywania wiedzy o Metodzie Krakowskiej oraz umiejętności stosowania metody w pracy z dziećmi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkoolnym, w celu stymulacji funkcji poznawczych i przygotowania do nauki w szkole oraz z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w celu stworzenia im szansy na jak najlepsze funkcjonownie. Dyrektorem merytorycznym Centrum Metody Krakowskiej jest prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska.

 

Centrum Metody Krakowskiej to:

 

  1. Niepubliczna Specjalistyczna Poradania dla Dzieci i Młodzieży

 

  Poradnia to placówka specjalizująca się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z autyzmem i zespołem Aspergera oraz afazją, alalią, zespołem Downa, niedosłuchem, dysleksją, wadami wymowy. Diagnozę prowadzą m.in prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska oraz dr hab. Marta Korendo, mgr Agata Dębicka-Cieszyńska.

  Ponadto Poradnia oferuje indywidualną terapię prowadzoną Metodą Krakowską. Zajęcia  realizowane są również w postaci turnusów organizowanych przez cały rok, na które serdecznie zapraszamy. 

  Poradnia oferuje również grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz indywidualne konsultacje psychologiczne.

 

  1. Wydawnictwo Metody Krakowskiej

 

  Nasze wydawnnictwo posiada bogatą, stale poszerzająca się ofertę pomocy dydaktycznych oraz książęk autorstwa m.in. kadry naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w tym przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską oraz dr hab. Marty Korendo. 
  Nasze pomoce skierowane są do rodziców, opiekunów, nauczycieli, terapeutów oraz wszystkich osób zajmujących się pracą z dziećmi w tym z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej, z deficytami uwagi i koncentracji, zagrożone dysleksją, a także do osób dorosłych cierpiących na afazję.

 

  1. Warsztaty grupowe dla dzieci:

 

  • -„Warsztaty nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną przygotowujące do pierwszej klasy” to dobra zabawa połaczona z nauką, wspierająca pamięć i koncentrację, stymulująca rozwój poznawczy i motoryczny. To również okazja do osiągnięcia wielu sukcesów i przygotowanie do przyjemnego startu w szkole. 
  • -„Trenig umiejętmności społecznych” - to zajęcia dla dzeci nieśmiałych, nadpobudliwych lub nieradzących sobie z trudnymi emocjami w tym z agresją. Na zajęciach wypracowujemy efektywne strategie w relacjach między ludzkich, poznajemy emocje i uczucia. Trenig motywuje uczestników do poszerzania repertuaru zachowań społecznych. 

 

 

  1. Szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców

 

Centrum Metody Krakowskiej oferuje specjalistyczne szkolenia umożliwiające uzyskanie certyfikatu terapeuty Metody Krakowskiej oraz kursy doszkalające poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu szerokopojętej logopedii oraz tematów pokrewnych.

Partnerzy

blizej

arson.jpg

tiwahe

fazeon logo