Wydawnictwo

w lesie

Facebook

YouTube

Sponsorzy
Fundacji Rycerzy Jedi

Profile osób»Jagoda Cieszyńska
psycholog, logopeda, prof. zw.

Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska – pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w portalu konferencje-logopedyczne oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

 

Jest członkiem:

  1. Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
  2. Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha” oraz jego opiekunem merytorycznym,
  3. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pełni funkcje:

  1. Zastępcy przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komitecie Językoznawczym PAN,
  2. Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Publikacje:
do pobrania