Wydawnictwo

pojazdy

Facebook

YouTube

Sponsorzy
Fundacji Rycerzy Jedi

Aktualności»Dziennik Wydarzeń - wyjątkowa kolekcja dziecięcych wspomnień

DW

 

Jednym z elementów terapii prowadzonej według Metody Krakowskiej® jest budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika Wydarzeń.

 Dziennik Wydarzeń to rodzaj pamiętnika tworzonego wspólnie przez rodziców i dziecko, w którym każdego dnia zapisuje się ważne wydarzenia z życia dziecka (np. urodziny, wyjście do kina, do teatru, do ZOO), codzienne sytuacje (np. zakupy, pieczenie ciasta, spacer, wizyta na placu zabaw) lub sytuacje społeczne, w których wymagane jest konkretne zachowanie, także językowe (np. zwroty grzecznościowe).

 

Dzienniczki Wydarzeń

Z pomocą Dziennika można również przygotować dziecko do wydarzenia, które ma dopiero nastąpić (np. pójście do nowej szkoły).


Wpisy Dziennika można ozdabiać rysunkami, zdjęciami, zasuszonymi listkami z parku lub kwiatami, pocztówkami, biletami wstępu, rachunkami z zakupów czy papierkami po cukierkach. Budowane wypowiedzi powinny być krótkie i poprawne gramatycznie. Dialogi umieszczamy w „dymkach” i wszystko zapisujemy WIELKIMI LITERAMI.

 

Dzienniczki Wydarzeń

 

 


Na rysunkach należy także uwzględnić  i nazwać emocje towarzyszące osobom znajdującym się w różnych sytuacjach (np. radość podczas zabawy, otrzymania prezentu; smutek podczas choroby itd.).

 

 

 

Dzienniczki Wydarzeń

 


Dziennik wydarzeń:


- kształtuje kompetencję komunikacyjną dziecka,
- uczy języka w użyciu,
- uczy linearnego postrzegania czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro),
- doskonali umiejętność używania czasu przeszłego, teraźniejszego 
i przyszłego,
- umożliwia powracanie do minionych zdarzeń i przeżyć oraz opowiadanie 
o nich innym,
- poszerza zakres słownictwa,
- ułatwia dziecku przyswajanie gramatyki,
- uczy stosowania reguł fleksyjnych i składniowych,
- uczy nazywania emocji oraz opowiadania o nich, pomaga zrozumieć skrajne uczucia
- doskonali umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego,
- uczy dziecko używania konkretnych zwrotów w odpowiednich sytuacjach spotykanych na co dzień (np. zwrotów grzecznościowych, związków frazeologicznych),
- pomaga dziecku oswajać się z różnymi życiowymi sytuacjami,
- przygotowuje dziecko do wydarzeń, które mają nastąpić,
- skłania dziecko do zadawania pytań,
- stanowi świetny trening czytania.

 

 

Dzienniczki Wydarzeń

 

 Dziennik Wydarzeń jest też doskonałą pomocą dla dzieci dwujęzycznych. Prawdziwą kopalnię inspiracji znajdziecie na blogu dr Elżbiety Ławczys pod tym adresem. 

Zerknijcie też, jak swoją przygodę z Dzienniczkiem Wydarzeń zaczął Staszek Fistaszek!

Galeria zdjęć