Wydawnictwo

Facebook

YouTube

Sponsorzy
Fundacji Rycerzy Jedi

Fizjoterapia

Zajęcia odbywać się będą w czwartki od 15:30 do 19:30 zaczynając od 6.10.2016

 

Zapisy prowadzą Anna Karolczyk 514 553 534 lub Dominika Kowalik 518 404 155

 

 

Zajęcia poprowadzi mgr Dorota Lesiuk - fizjoterapeuta dziecięcy

 

 

 avatar

 

Od wielu lat zajmuję się dziećmi w różnych placówkach, początkowo pracowałam w Warszawie (Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących), potem w Krakowie (Zespół „Wczesna pomoc” przy ChSON ”Ognisko”, a następnie Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom). Celem mojej pracy jest stymulacja rozwoju oraz rehabilitacja niemowląt i małych dzieci w oparciu o obserwację ich rozwoju.

Uzyskane wykształcenie pomogło mi w opiece nad moimi trzema synami, a doświadczenie z ich wychowywania przydaje mi się teraz w pracy.

 
UKOŃCZONE KURSY:
  • - NDT-Bobath kurs podstawowy
  • - NDT-Baby
  • - Strategie diagnostyki i terapii orofacjalnej w świetle koncepcji NDT-Bobath
  • - Szkolenie w zakresie masażu Shantala
  • - Diagnoza i terapia dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym oraz dziecka z uszkodzonym splotem barkowym
  • - Uwarunkowania wczesnego rozwoju i postępy w terapii jego zaburzeń
  • - Neurofizjologiczne podstawy usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • - Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej

 

Galeria zdjęć