Wydawnictwo

cover

Facebook

YouTube

Sponsorzy
Fundacji Rycerzy Jedi

Szkolenia

 

 

Szkolenia z "Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®" oraz "Emisja głosu dla nauczycieli" możemy przeprowadzić także w Państwa placówce.

Szczegóły: magda@centrummetodykrakowskiej.pl lub 789-369-629

 

Szkolenia podstawowe w ramach Metody Krakowskiej (zalecana kolejność kończenia szkoleń):

 

1. Terapia Neurobiologiczna

2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

3. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

4. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

5. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (szkolenie odbywa się wyłącznie w Krakowie)

 

Pozostałe szkolenia są szkoleniami uzupełniającymi.

 

Informacja dla osób ubiegających się o certyfikaty; uznajemy tylko szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej® lub przy naszym współudziale.

 

Warunki wpisania na listę terapeutów Metody Krakowskiej® oraz "Specjalisty Symutlaniczno-sekwencyjnej nauki czytania®" znajdują  się z zakładce "Więcej" -> "Do pobrania"

 

Aktualne szkolenia

Tytuł:Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju Data:21.01.2018

Miejsce: Warszawa, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Mokotowska 46A lok 23
Godziny: 10:00 - 15:00
Cena: 310

Opis: rozwiń »

Program:

 

W ramach szkolenia prezentowanesą ćwiczenia wspomagające naukę czytania z zakresu:

-percepcji wzrokowej 

-percepcji słuchowej

-pamięci

-myślenia

-motoryki.

Przedstawiona jest terapia w ujęciu neurobiologicznym. 

Uczestnicy poznają pojawiające się błędy w czytaniu u dzieci i  strategie postępowania wspomagającego.

Omówiony jest również trening doskonalenia techniki czytania.

W skład szkolenia wchodzą prezentacje instruktażowe oraz ćwiczenia warsztatowe dla uczestników.

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®!

 

 

 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących Data:26.01.2018

Miejsce: Warszawa, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Mokotowska 46A lok 23
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Jagoda Cieszyńska
Cena: 360

Opis: rozwiń »

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 

 1. Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 2.  

   1. 1.Neurony lustrzane - trójmodalny układ rozwoju, stymulacji i terapii

   2. 2.Mikrogenetyczne ujęcie objawu zakłóceń rozwoju

   3. 3.Neurobiologiczne podłoże procesu uczenia się

   4. 4.Podłoże neurobiologiczne kształtowania się dominacji stronnej

   5. 5.Etapy i zasady prowadzenia terapii neurobiologicznej

   6. 6.Wybrane techniki terapii; Gesty Artykulacyjne, Stymulacja słuchowa i Manualne Torowanie Głosek

   7. Plastyczność mózgu


   

 3. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

  Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

  Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu Data:27.01.2018

Miejsce: Warszawa, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Mokotowska 46A lok 23
Godziny: 11:00 - 16:00
Prowadzący: Marta Korendo
Cena: 330

Opis: rozwiń »

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koniecznych podczas przetwarzania informacji językowych.

W programie szkolenia przewidziane zostały filmy instruktażowe. 

Plan:

1) Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu 
2) Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych 
    a) sekwencje 
    b) analiza 
    c) relacje 
3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych 
4.Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera Data:28.01.2018

Miejsce: Warszawa, ul. Mokotowska 46A lok. 23
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Marta Korendo
Cena: 310

Opis: rozwiń »

W trakcie szkolenia scharakteryzowane zostaną najważniejsze objawy diagnostyczne zespołu Aspergera, w tym również te dotyczące języka i sposobów komunikacji.

Zaproponowane będą sposoby stymulacji i terapii dzieci z ZA, z uwzględnieniem typowych dla spektrum autyzmu sposobów przetwarzania informacji.

W programie szkolenia przewidziane zostały filmy instruktażowe.

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

Rezerwuj
Zapisy na listę rezerwową

Tytuł:Stymulacja procesów myślenia Data:29.01.2018

Miejsce: Warszawa, ul. Mokotowska 46A lok. 23
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Marta Korendo
Cena: 320

Opis: rozwiń »

Plan szkolenia:

1. Naśladowania jak podstawa wyższych procesów myślowych - neurobiologiczne podłoże naśladowania.
2. Identyfikacja - pierwszy etap kategoryzacji i analogii.
3. Kategorie Arystotelesa a kategorie kognitywne - rodzaje kategoryacji w nauce i terapii.
4. Granice i struktura kategorii - rola prototypu w budowaniu kategorii.
5. Kategoryzacja percepcyjna i pojęciowa w terapii.
6. Kategoryzjacja a interpretacja - rola kategoryzacji w budownaiu Językowego Obrazu Świata.
7. Typy kategorii w terapii - etapy ćwiczeń kategoryzacji.
8. Analogie - znaczenie myślenia przez analogię dla rozwoju poznawczego dziecka.
9. Analogie a kategoryzacje - wzajemne uwarunkowania w terapii.
10. Mechanizmy analogii w procesie nauki czytania.
11. Ćwiczenia analogii a ćwiczenia pozostałych funkcji poznawczych.
12. Linearne porządki jako podstawa myślenia przyczynowo-skutkowego.
13. Zasady ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego.

 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną etapy wprowadzania ćwiczeń kategoryzacji, myślenia przez analogię i myślenia przyczynowo-skutkowego z wykorzystaniem materiałów filmowych.

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

Rezerwuj
Zapisy na listę rezerwową

Tytuł:Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu Data:02.02.2018

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Marta Korendo
Cena: 310

Opis: rozwiń »

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koniecznych podczas przetwarzania informacji językowych.

W programie szkolenia przewidziane zostały filmy instruktażowe. 

Plan:

1) Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu 
2) Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych 
    a) sekwencje 
    b) analiza 
    c) relacje 
3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych 
4.Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

Rezerwuj
Zapisy na listę rezerwową

Tytuł:Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących Data:03.02.2018

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Jagoda Cieszyńska
Cena: 350

Opis: rozwiń »

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 

 1. Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 2.  

   1. 1.Neurony lustrzane - trójmodalny układ rozwoju, stymulacji i terapii

   2. 2.Mikrogenetyczne ujęcie objawu zakłóceń rozwoju

   3. 3.Neurobiologiczne podłoże procesu uczenia się

   4. 4.Podłoże neurobiologiczne kształtowania się dominacji stronnej

   5. 5.Etapy i zasady prowadzenia terapii neurobiologicznej

   6. 6.Wybrane techniki terapii; Gesty Artykulacyjne, Stymulacja słuchowa i Manualne Torowanie Głosek

   7. Plastyczność mózgu


   

 3. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

  Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

  Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia Data:09.02.2018

Miejsce: Warszawa, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Mokotowska 46A lok 23
Godziny: 11:00 - 16:00
Prowadzący: Ewa Bielenda-Mazur
Cena: 320

Opis: rozwiń »

Plan

 

 1. 1.Alalia – definicja i miejsce w klasyfikacji zaburzeń mowy
 2. 2.Etiopatogeneza i epidemiologia zaburzenia
 3. 3.Objawy alalii w pierwszych latach życia wobec wyznaczników prawidłowego rozwoju mowy
 4. Profilaktyka – co robić, by ułatwić dziecku rozwój mowy
 5. 4.Diagnoza – sfery poznawcze, społeczne, język; narzędzia diagnostyczne
 6. 5.Problem diagnozy różnicowej alalii – afazji / autyzmu / ZA w pierwszych latach życia dziecka
 7. 6.Rokowania – alalia a dyslalia, dysleksja
 8. 7.Terapia – sfery poznawcze i językowe

 

 1. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

  Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

  Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

Rezerwuj
Wolne miejsca: 9

Tytuł:Metody wywoływania głosek Data:10.02.2018

Miejsce: Warszawa, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Mokotowska 46A lok 23
Godziny: 11:00 - 16:00
Prowadzący: Alicja Kabała
Cena: 300

Opis: rozwiń »Plan szkolenia:

1. Problem diagnostyczny- niezakończony rozwój mowy,opóźniony rozwój wymowy,wada wymowy. 2. Przyczyny trudności w opanowaniu systemu językowego. 3. Budowa i działanie aparatu artykulacyjnego. 4. Klasyfikacja artykulacyjna głosek polskich. Warunki normatywnej wymowy. 5. Metody wywoływania samogłosek. 6. Metody wywoływania spółgłosek.
 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

 

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 
Rezerwuj
Wolne miejsca: 8

Tytuł:Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa Data:11.02.2018

Miejsce: Warszawa, ul. Mokotowska 46A lok. 23
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Marta Młodzińska
Cena: 290

Opis: rozwiń »

Plan szkolenia:

 
 1. Metoda Krakowska jako stymulacja rozwoju dzieci z zespołem Downa.

 2. Jak stymulować rozwój systemu językowego i innych funkcji poznawczych?

 3. Terapia Ali Metodą Krakowską.

 

4. Jak Pola, Bogusia, Igor i Krzyś uczą się świata

 

 

Rezerwuj
Wolne miejsca: 4

Tytuł:Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® Data:17.02.2018

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul.Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 15:00
Cena: 310

Opis: rozwiń »

Plan szkolenia:

     I.  Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej

 1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek

 2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych

 3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych

 4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów

      II.   Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

      III.  Czytanie sylab zamkniętych

      IV.  Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

      V.   Samodzielne czytanie tekstów

 5.  Zasada:  POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Diagnoza i terapia wad wymowy Data:17.02.2018

Miejsce: Warszawa, Mokotowska 46a lok. 23
Godziny: 11:00 - 16:00
Prowadzący: Alicja Kabała
Cena: 300

Opis: rozwiń »

Plan szkolenia:

 1. 1. Wada wymowy- problemy terminologiczne.

 2. 2. Najczęściej spotykane wady wymowy- analiza i charakterystyka.

 3. 3. Od diagnozy do terapii:

- analiza podłoża trudności artykulacyjnych

- metody korygowania głosek

- etapy pracy nad wadliwą wymową

4. Utrwalanie prawidłowej artykulacji.

5. Część warsztatowa.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.
Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

 

Rezerwuj
Wolne miejsca: 11

Tytuł:Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją ) Data:18.02.2018

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul.Rakowicka 65
Godziny: 09:00 - 15:00
Cena: 310

Opis: rozwiń »

Program:

 1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.

 

 1. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.

 

 1. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.

 

 1. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.

 

 1. Etapy programowania języka:

 

- od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,

- od sylaby otwartej do pierwszego słowa,

- od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,

- od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.

 

 Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
 
Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.
Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.
Rezerwuj
Wolne miejsca: 7

Tytuł:Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® Data:18.02.2018

Miejsce: Rzeszów, Centrum Metody Krakowskiej, Tulipanowa 5
Godziny: 10:00 - 15:00
Cena: 290

Opis: rozwiń »

Plan szkolenia:

     I.  Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej

 1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek

 2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych

 3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych

 4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów

      II.   Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

      III.  Czytanie sylab zamkniętych

      IV.  Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

      V.   Samodzielne czytanie tekstów

 5.  Zasada:  POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

 

Rezerwuj
Zapisy na listę rezerwową

Tytuł:Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych Data:19.02.2018

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 16:00
Cena: 360

Opis: rozwiń »
Zagadnienia:

1. Wczesne symptomy zaburzeń autystycznych. 2. Najważniejsze różnice między autyzmem a zespołem Aspergera 3. Podstawy Manualnego Torowania Głosek 4. Programowanie terapii neurobiologicznej dla dzieci autystycznych - studium przypadku. W czasie szkolenia pokazane zostaną filmy instruktażowe.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

Rezerwuj
Wolne miejsca: 17

Tytuł:Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu Data:02.03.2018

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul.Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Agnieszka Bala
Cena: 300

Opis: rozwiń »

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej.Plan szkolenia:

   - eksperyment pedagogiczny - nowe działania w procesie kształcenia,

   - etapy nauki czytania w grupie przedszkolnej,
   - organizacja zajęć edukacyjnych,
   - scenariusze zajęć,
   - nauka pisania,
   - budowanie tekstów.
 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

Rezerwuj
Zapisy na listę rezerwową

Tytuł:Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® Data:02.03.2018

Miejsce: Wrocław, Hotel SOFIA, Piłsudskiego 104 (wejście od ulicy Gwarnej 23)
Godziny: 14:00 - 19:00
Cena: 320

Opis: rozwiń »

Plan szkolenia:

     I.  Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej

 1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek

 2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych

 3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych

 4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów

      II.   Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

      III.  Czytanie sylab zamkniętych

      IV.  Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

      V.   Samodzielne czytanie tekstów

 5.  Zasada:  POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

 

Rezerwuj
Zapisy na listę rezerwową

Tytuł:Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją ) Data:03.03.2018

Miejsce: Wrocław, Hotel SOFIA, Piłsudskiego 104 (wejście od ulicy Gwarnej 23)
Godziny: 09:00 - 14:00
Cena: 310

Opis: rozwiń »

Program:

 1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.

 

 1. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.

 

 1. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.

 

 1. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.

 

 1. Etapy programowania języka:

 

- od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,

- od sylaby otwartej do pierwszego słowa,

- od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,

- od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.

 

 Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
 
Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.
Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.
Rezerwuj
Wolne miejsca: 14

Tytuł:Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych Data:03.03.2018

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 16:00
Prowadzący: Agnieszka Bala
Cena: 310

Opis: rozwiń »

PLAN:

 

I STYMULACJA FUNKCJI WZROKOWYCH

 

1. Przygotowanie do pracy stolikowej

2. Analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym

3. Analiza i synteza na materiale atematycznym

4. Analiza i synteza wzrokowa na materiale literowym

 

II STYMULACJA FUNKCJI SŁUCHOWYCH

 

1. Prymarne umiejętności warunkujące rozwój wszystkich funkcji słuchowych

2. Stymulowanie w przestrzeni dźwiękami otoczenia i językowymi

3. Ćwiczenia symultaniczno-sekwencyjne

4. Ćwiczenia rozwijające możliwości słuchowe na wyższym poziomie

5. Ćwiczenia słuchowe, a rozwój języka

 

II STYMULACJA FUNKCJI MOTORYCZNYCH

 

1. Ćwiczenia motoryki dużej

2. Ćwiczenia motoryki małej

3. Planowanie ruchu

4. Sekwencje ruchowe

5. Praksja oralna

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

Rezerwuj
Wolne miejsca: 13