Wydawnictwo

mtg

Facebook

YouTube

Sponsorzy
Fundacji Rycerzy Jedi

Profile osób»Sławka Orłowska-Popek

dr Zdzisława Orłowska-Popek jest adiunktem w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii w SOSW dla Dzieci Niesłyszących. Od 1996 roku pracuje z dziećmi niesłyszącymi, autystycznymi, z alalią, z zespołem Aspergera i zagrożonymi dysleksją.
Prowadzi zajęcia otwarte dla nauczycieli ze szkół masowych oraz studentów UP, a także warsztaty dla nauczycieli na temat nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące, kształcenia literackiego dzieci prelingwalnie ogłuchłych, uczących się w szkołach powszechnych. Opracowuje ćwiczenia językowe wdrażające dzieci do czytania tekstów literackich, a także programy nauczania języka polskiego dla uczniów na różnych poziomach nauczania. Jest współautorką Podręcznika do j. polskiego dla niesłyszących uczniów III klasy gimnazjum, WSiP 2004 oraz Ćwiczeń do j. polskiego dla niesłyszących uczniów III klasy gimnazjum, WSiP 2004. Bada rozwój systemu językowego dzieci niesłyszących z implantem ślimakowym.

 

kontakt: 603-971-147

do pobrania