Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wydawnictwo

w lesie

Facebook

YouTube

Sponsorzy
Fundacji Rycerzy Jedi

cover
Wydawnictwo: Centrum Metody Krakowskiej

Opis:

Relacje 

 

 

Zestaw Relacje pozwala na stymulację:

 

- analizy wzrokowej, 

- koncentracji, 

- świadomej kontroli wzrokowej, 

- uwagi dowolnej, 

- rozumienia instrukcji niewerbalnej, 

- rozumienia zwerbalizowanych przez terapeutę relacji identyczności lub jej braku, nazywania brakujących elementów, zasad wykluczania ze zbioru,

- werbalizowania relacji identyczności lub jej braku, nazywania brakujących elementów, zasad wykluczania ze zbioru.

 

Ćwiczenia dostrzegania relacji przygotowują do: 

rozumienia zależności przyczynowo-skutkowych, 

uczenia się przez instrukcję, 

nabywania systemu językowego – gramatyki języka.

 

Relacja ujmuje zależność między dwoma bądź większą liczbą elementów (podmiotów, przedmiotów, fragmentów obiektów, cech). 

Ujęcie relacji wymaga przetwarzania sekwencyjnego, charakteryzującego pracę lewej półkuli mózgu. Najistotniejsze w terapii funkcji poznawczych jest wypracowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy elementami i związków zachodzących między nimi. Sprawności te są konieczne do opanowania języka mówionego i pisanego, ale także relacji społecznych, umiejętności kategoryzowania i rozumienia zależności przyczynowo-skutkowych.

 

Edukacja szkolna wymaga także dostrzegania relacji między symbolem i jego reprezentacją w realnym świecie, znakiem i znaczeniem, zachowaniem i przejawianymi emocjami.

 

Zestaw składa się z 84 elementów:

- 12 obrazków służy do ćwiczenia PORÓWNYWANIA,

- 72 obrazki pozwalają na ćwiczenie dobierania obrazków identycznych (IDENTYFIKACJE) oraz wykluczanie ze zbioru na podstawie różnicy (RÓŻNICOWANIE).

 

Do zestawu dołączona jest instrukcja z propozycją zadań. 

Galeria zdjęć