Wydawnictwo

cover

Facebook

YouTube

Sponsorzy
Fundacji Rycerzy Jedi

Profile osób»Agata Dębicka-Cieszyńska
psycholog, terap. wczesnej interw.

mgr Agata Dębicka – Cieszyńska - ukończyła studia psychologiczne na wydziale filozoficznym  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych: Wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. Prowadzone przez nią podczas studiów badania naukowe dotyczyły kształtowania się lateralizacji funkcji i jej wpływu na występowanie dysleksji i zaburzeń mowy. Współpracowała z Katedrą Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej przygotowując wspólnie z prof. zw. dr hab. Jagodą Cieszyńską oraz dr Martą Korendo - Przesiewowy test do badania zagrożenia dysleksją (Test WSM). Jest współzałożycielem Centrum Metody Krakowskiej gdzie pracuje jako terapeuta. W obszarze jej zainteresowań znajdują się metody pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu oraz kształtowanie się dominacji stronnej u dzieci, wczesna nauka czytania, problemy zagrożenia dysleksją oraz trudności w czytaniu i pisaniu. W swej pracy stosuje elementy MTG – Manualnego Torowania Głosek. W centrum Metody Krakowskiej pełni również funkcję grafika – zajmuje się projektowaniem identyfikacji wizualnej firmy jak również tworzeniem wszelkiej grafiki użytkowej oraz przygotowywaniem materiałów do druku. Jest autorką lub współautorką wielu pomocy ułatwiających prowadzenie terapii neurobiologicznej  i przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i innymi zakłóceniami rozwoju jak również książeczek dla dzieci tworzonych w oparciu  o symultaniczno - sekwencyjną® metodę nauki czytania. Hobbystycznie zajmuje się również projektowaniem i stylizacją wnętrz – www.twin-pigs.eu

 

kontakt: 696-272-121

 

 

aga1

aga3aga4

aga5

aga6

aga2