Wydawnictwo

cover

Facebook

YouTube

Sponsorzy
Fundacji Rycerzy Jedi

Szkolenia

 

 

Szkolenia z "Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®" oraz "Emisja głosu dla nauczycieli" możemy przeprowadzić także w Państwa placówce.

Szczegóły: magda@centrummetodykrakowskiej.pl lub 789-369-629

 

Szkolenia podstawowe w ramach Metody Krakowskiej (zalecana kolejność kończenia szkoleń):

 

1. Terapia Neurobiologiczna

2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

3. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

4. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

5. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (szkolenie odbywa się wyłącznie w Krakowie)

 

Pozostałe szkolenia są szkoleniami uzupełniającymi.

 

Informacja dla osób ubiegających się o certyfikaty; uznajemy tylko szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej® lub przy naszym współudziale.

 

Warunki wpisania na listę terapeutów Metody Krakowskiej® oraz "Specjalisty Symutlaniczno-sekwencyjnej nauki czytania®" znajdują  się z zakładce "Więcej" -> "Do pobrania"

 

Aktualne szkolenia

Tytuł:Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu Data:23.09.2017

Miejsce: Warszawa, ul. Mokotowska 46A lok. 23
Godziny: 11:00 - 16:00
Prowadzący: Marta Korendo
Cena: 330 zł

Opis: rozwiń »

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koniecznych podczas przetwarzania informacji językowych.

W programie szkolenia przewidziane zostały filmy instruktażowe. 

Plan:

1) Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu 
2) Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych 
    a) sekwencje 
    b) analiza 
    c) relacje 
3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych 
4.Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Metody badania zagrożenia dysleksją Data:24.09.2017

Miejsce: Warszawa, ul. Mokotowska 46A lok. 23
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Marta Korendo
Cena: 310

Opis: rozwiń »

PLAN SZKOLENIA:

 

 1. Kształtowanie się i badanie lateralizacji funkcji mózgowych

 2. Ogólny schemat badania przesiewowego funkcji wzrokowych, słuchowych i grafomotorycznych

             I.     Analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym

             II.    Analiza i synteza wzrokowa na materiale atematycznym

             III.    Grafopercepcja

             IV.    Powtarzanie

 1. Zadania diagnostyczne dla trzylatków

 2. Zadania diagnostyczne dla czterolatków

 3. Zadania diagnostyczne dla pięciolatków

 4. Zadania diagnostyczne dla sześciolatków

 5. Ogólny schemat terapii

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Na szkoleniu będzie można zakupić "Test do badania zagrożenia dysleksją (SWM)" autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej i dr Marty Korendo oraz nasze pomoce w promocyjenej cenie.


 

Rezerwuj
Wolne miejsca: 2

Tytuł:Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi. Warsztat praktyczny. Data:29.09.2017

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul.Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 16:00
Prowadzący: Agnieszka Bala
Cena: 320

Opis: rozwiń »
 1.  

  1. I. Warunki środowiskowe sprzyjające w rozwoju dziecka autystycznego

  Wczesna diagnoza

  Organizowanie bodźców środowiskowych

  Warunki uczenie się

   

 2. II .Terapia neurobiologiczna

 3.  

  Ćwiczenia przygotowujące do rozwijania funkcji wzrokowych:

 4. skupienie wzroku i zatrzymanie go na poruszającym się przedmiocie

 5. kontakt wzrokowy

  • obserwowanie działań własnych i osoby dorosłej

  • wspólne pole widzenia

  • koordynacja wzrokowo – ruchowa

   

 6. Ćwiczenia przygotowujące do rozwijania funkcji słuchowych:

 7.  reagowanie na dźwięk dzwonka

  • słuchanie melodii mowy

  • eksperymentowanie dźwiękami

  • poszukiwanie nowych dźwięków

  • rozumienie emocjonalnych wypowiedzi

  • rozumienie znaczenia wypowiedzi słownych

  • lokalizacja źródła dźwięku

   

 8. Ćwiczenia przygotowujące do stymulacji lewej półkuli mózgu:

 9. naśladowanie szeregu

  • naśladowanie sekwencji

  Ćwiczenia przygotowujące do rozwijania funkcji motorycznych

  • równowaga

  • chwytanie i manipulowanie

  • planowanie ruchu

  • naturalna integracja sensomotoryczna

   

 10. Ćwiczenia przygotowujące do rozwoju zabawy:

 11.  naśladowanie czynności

  • działanie

  Naturalna stymulacja zmysłowa

 12.  

  Ćwiczenia przygotowujące do kształtowania systemu językowego:

 13.  powtarzanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, sylab otwartych

  • rozumienie znaczeń słów, poleceń, pytań

  • nazywanie zdarzeń (sytuacji), rzeczowników

   

 14. Rodzina, jako pierwsza grupa społeczna

  • wsparcie w środowisku

  • funkcjonowanie w domu

  • kontynuacja ćwiczeń

   

  1. III Wsparcie terapeutyczne

  Gesty

  • -gest wskazywania palcem

  • -gesty naturalne

  Uścisk

  • -uścisk kontaktowy

  • -uścisk kierowany

   

   

   


   

   

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu Data:30.09.2017

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul.Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Agnieszka Bala
Cena: 290

Opis: rozwiń »

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej.Plan szkolenia:

   - eksperyment pedagogiczny - nowe działania w procesie kształcenia,

   - etapy nauki czytania w grupie przedszkolnej,
   - organizacja zajęć edukacyjnych,
   - scenariusze zajęć,
   - nauka pisania,
   - budowanie tekstów.
 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu Data:06.10.2017

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Marta Korendo
Cena: 310

Opis: rozwiń »

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koniecznych podczas przetwarzania informacji językowych.

W programie szkolenia przewidziane zostały filmy instruktażowe. 

Plan:

1) Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu 
2) Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych 
    a) sekwencje 
    b) analiza 
    c) relacje 
3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych 
4.Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

Rezerwuj
Wolne miejsca: 2

Tytuł:Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania® Data:06.10.2017

Miejsce: Warszawa, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Mokotowska 46A lok 23
Godziny: 11:00 - 16:00
Cena: 330

Opis: rozwiń »

Plan szkolenia:

     I.  Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej

 1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek

 2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych

 3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych

 4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów

      II.   Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

      III.  Czytanie sylab zamkniętych

      IV.  Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

      V.   Samodzielne czytanie tekstów

 5.  Zasada:  POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Test SON-R 2,5-7 - badanie i interpretacja wyników Data:07.10.2017

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Jagoda Cieszyńska
Cena: 340

Opis: rozwiń »

Snijders Oomen Nonverbal Test

Niewerbalny holenderski test do badania dzieci w wieku 2;6 – 7;6. Posiada normy dla grupy dzieci mówiących i niemówiących. Pozwala określić 5. funkcji psychicznych warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego oraz dokonać diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii.

W warsztatach mogą brać udział psychologowie i terapeuci. Tylko psychologowie mają prawo obliczania ilorazu inteligencji.

Podczas warsztatów przekazane zostaną informacje dotyczące budowy testu, sposobu prowadzenia badania, obliczania ilościowych wyników, interpretacji jakościowych wyników badania i układania programu terapii.

 

Test można nabyć na stronie Poradni www.eon.info.pl

 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

 

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

Rezerwuj
Zapisy na listę rezerwową

Tytuł:Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia Data:07.10.2017

Miejsce: Warszawa, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Mokotowska 46A lok 23
Godziny: 11:00 - 16:00
Prowadzący: Ewa Bielenda-Mazur
Cena: 320

Opis: rozwiń »

Plan

 

 1. 1.Alalia – definicja i miejsce w klasyfikacji zaburzeń mowy
 2. 2.Etiopatogeneza i epidemiologia zaburzenia
 3. 3.Objawy alalii w pierwszych latach życia wobec wyznaczników prawidłowego rozwoju mowy
 4. Profilaktyka – co robić, by ułatwić dziecku rozwój mowy
 5. 4.Diagnoza – sfery poznawcze, społeczne, język; narzędzia diagnostyczne
 6. 5.Problem diagnozy różnicowej alalii – afazji / autyzmu / ZA w pierwszych latach życia dziecka
 7. 6.Rokowania – alalia a dyslalia, dysleksja
 8. 7.Terapia – sfery poznawcze i językowe

 

 1. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

  Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

  Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi. Warsztat praktyczny. Data:13.10.2017

Miejsce: Warszawa, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Mokotowska 46A lok 23
Godziny: 11:00 - 17:00
Prowadzący: Agnieszka Bala
Cena: 330

Opis: rozwiń »
 1.  

  1. I. Warunki środowiskowe sprzyjające w rozwoju dziecka autystycznego

  Wczesna diagnoza

  Organizowanie bodźców środowiskowych

  Warunki uczenie się

   

 2. II .Terapia neurobiologiczna

 3.  

  Ćwiczenia przygotowujące do rozwijania funkcji wzrokowych:

 4. skupienie wzroku i zatrzymanie go na poruszającym się przedmiocie

 5. kontakt wzrokowy

  • obserwowanie działań własnych i osoby dorosłej

  • wspólne pole widzenia

  • koordynacja wzrokowo – ruchowa

   

 6. Ćwiczenia przygotowujące do rozwijania funkcji słuchowych:

 7.  reagowanie na dźwięk dzwonka

  • słuchanie melodii mowy

  • eksperymentowanie dźwiękami

  • poszukiwanie nowych dźwięków

  • rozumienie emocjonalnych wypowiedzi

  • rozumienie znaczenia wypowiedzi słownych

  • lokalizacja źródła dźwięku

   

 8. Ćwiczenia przygotowujące do stymulacji lewej półkuli mózgu:

 9. naśladowanie szeregu

  • naśladowanie sekwencji

  Ćwiczenia przygotowujące do rozwijania funkcji motorycznych

  • równowaga

  • chwytanie i manipulowanie

  • planowanie ruchu

  • naturalna integracja sensomotoryczna

   

 10. Ćwiczenia przygotowujące do rozwoju zabawy:

 11.  naśladowanie czynności

  • działanie

  Naturalna stymulacja zmysłowa

 12.  

  Ćwiczenia przygotowujące do kształtowania systemu językowego:

 13.  powtarzanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, sylab otwartych

  • rozumienie znaczeń słów, poleceń, pytań

  • nazywanie zdarzeń (sytuacji), rzeczowników

   

 14. Rodzina, jako pierwsza grupa społeczna

  • wsparcie w środowisku

  • funkcjonowanie w domu

  • kontynuacja ćwiczeń

   

  1. III Wsparcie terapeutyczne

  Gesty

  • -gest wskazywania palcem

  • -gesty naturalne

  Uścisk

  • -uścisk kontaktowy

  • -uścisk kierowany

   

   

   


   

   

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania® Data:14.10.2017

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 15:00
Cena: 300

Opis: rozwiń »

Plan szkolenia:

     I.  Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej

 1. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek

 2. Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych

 3. Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych

 4. Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów

      II.   Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

      III.  Czytanie sylab zamkniętych

      IV.  Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

      V.   Samodzielne czytanie tekstów

 5.  Zasada:  POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

 

Rezerwuj
Zapisy na listę rezerwową

Tytuł:Praca z dzieckiem autystycznym. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Warsztat praktyczny. Data:14.10.2017

Miejsce: Warszawa, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Mokotowska 46A lok 23
Godziny: 10:00 - 16:00
Prowadzący: Agnieszka Bala
Cena: 330 zł

Opis: rozwiń »
Program:

A. Dwa aspekty pracy z dzieckiem zagrożonym autyzmem i autystycznym. B. Cele terapeutyczno – wychowawcze C. Dostosowanie wymagań D. Podstawowe zasady tworzenia programu E. Obszary działalności edukacyjnej F. Etapy edukacji I. Samoobsługa- Prosta komunikacja- Zabawa II. Działanie w najbliższym otoczeniu- Komunikacja potrzeb- Motoryka III. Samodzielność- Rozmowa- Sport G. Programy dzienne H. Ocena postępów I. Rodzaje aktywności Etap I Etap II Etap III

 1. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

  Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

  Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją ) Data:15.10.2017

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Rakowicka 65
Godziny: 09:00 - 15:00
Cena: 310

Opis: rozwiń »

Program:

 1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.

 

 1. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.

 

 1. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.

 

 1. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.

 

 1. Etapy programowania języka:

 

- od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,

- od sylaby otwartej do pierwszego słowa,

- od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,

- od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.

 

 Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.
 
Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.
Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.
Rezerwuj
Wolne miejsca: 24

Tytuł:Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu Data:15.10.2017

Miejsce: Warszawa, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Mokotowska 46A lok 23
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Agnieszka Bala
Cena: 300

Opis: rozwiń »

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej.Plan szkolenia:

   - eksperyment pedagogiczny - nowe działania w procesie kształcenia,

   - etapy nauki czytania w grupie przedszkolnej,
   - organizacja zajęć edukacyjnych,
   - scenariusze zajęć,
   - nauka pisania,
   - budowanie tekstów.
 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tytuł:Praca z dzieckiem autystycznym. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Warsztat praktyczny. Data:20.10.2017

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul.Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 16:00
Prowadzący: Agnieszka Bala
Cena: 320

Opis: rozwiń »
Program:

A. Dwa aspekty pracy z dzieckiem zagrożonym autyzmem i autystycznym. B. Cele terapeutyczno – wychowawcze C. Dostosowanie wymagań D. Podstawowe zasady tworzenia programu E. Obszary działalności edukacyjnej F. Etapy edukacji I. Samoobsługa- Prosta komunikacja- Zabawa II. Działanie w najbliższym otoczeniu- Komunikacja potrzeb- Motoryka III. Samodzielność- Rozmowa- Sport G. Programy dzienne H. Ocena postępów I. Rodzaje aktywności Etap I Etap II Etap III

 1. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

  Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

  Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

Rezerwuj
Wolne miejsca: 11

Tytuł:Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych Data:21.10.2017

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 16:00
Prowadzący: Agnieszka Bala
Cena: 310

Opis: rozwiń »

PLAN:

 

I STYMULACJA FUNKCJI WZROKOWYCH

 

1. Przygotowanie do pracy stolikowej

2. Analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym

3. Analiza i synteza na materiale atematycznym

4. Analiza i synteza wzrokowa na materiale literowym

 

II STYMULACJA FUNKCJI SŁUCHOWYCH

 

1. Prymarne umiejętności warunkujące rozwój wszystkich funkcji słuchowych

2. Stymulowanie w przestrzeni dźwiękami otoczenia i językowymi

3. Ćwiczenia symultaniczno-sekwencyjne

4. Ćwiczenia rozwijające możliwości słuchowe na wyższym poziomie

5. Ćwiczenia słuchowe, a rozwój języka

 

II STYMULACJA FUNKCJI MOTORYCZNYCH

 

1. Ćwiczenia motoryki dużej

2. Ćwiczenia motoryki małej

3. Planowanie ruchu

4. Sekwencje ruchowe

5. Praksja oralna

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

Rezerwuj
Wolne miejsca: 3

Tytuł:Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa Data:22.10.2017

Miejsce: Warszawa, ul. Mokotowska 46A lok. 23
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Marta Młodzińska
Cena: 290

Opis: rozwiń »

Plan szkolenia:

 
 1. Metoda Krakowska jako stymulacja rozwoju dzieci z zespołem Downa.

 2. Jak stymulować rozwój systemu językowego i innych funkcji poznawczych?

 3. Terapia Ali Metodą Krakowską.

 

4. Jak Pola, Bogusia, Igor i Krzyś uczą się świata

 

 

Rezerwuj
Zapisy na listę rezerwową

Tytuł:Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących Data:23.10.2017

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul. Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 15:00
Prowadzący: Jagoda Cieszyńska
Cena: 350

Opis: rozwiń »

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 1.  
  1. 1. Podstawy terapii neurobiologicznej
  2. 2. Mózgowa organizacja funkcji poznawczych
  3. 3. Osiem głównych procesów rozwoju neuronalnego
  4. 4. Zakłócenie rozwojowe i zaburzenia rozwoju
  5. 5. Zasady rozwoju neuronalnego
  6. 6. Mechanizm stymulacji
  7. 7. Terapia słuchowa
  8. 8. MTG, GA
  9. 9. Terapia funkcji wzrokowych
  10. 10.Wybór dominującej ręki
  11. 11.Stymulacja zabawy
  12. 12.Stymulacja lewej półkuli mózgu (sekwencje, szeregi, relacje)
  13. 13 Terapia zachowań społecznych
  14. 14 Stymulacja funkcji motorycznych
  15. 15 Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych
  16. 16 Stymulacja pamięci
  17. 17 Ćwiczenia kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego
  18. 18 Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka CzytaniaŽ i kształtowanie systemu językowego (programowanie języka, metody komunikacyjne, dzienniki wydarzeń)

   

 2. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

  Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

  Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

Rezerwuj
Wolne miejsca: 7

Tytuł:Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w szkole Data:27.10.2017

Miejsce: Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, ul.Rakowicka 65
Godziny: 10:00 - 15:00
Cena: 290

Opis: rozwiń »

Plan szkolenia:

   - eksperyment pedagogiczny - nowe działania w procesie kształcenia,

   - etapy nauki czytania w grupie szkolnej,
   - organizacja zajęć edukacyjnych,
   - scenariusze zajęć,
   - nauka pisania,
   - budowanie tekstów.
 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 

Rezerwuj
Wolne miejsca: 6

Tytuł:Metody wywoływania głosek Data:28.10.2017

Miejsce: Warszawa, ul. Mokotowska 46A lok. 23
Godziny: 11:00 - 16:00
Prowadzący: Alicja Kabała
Cena: 300

Opis: rozwiń »Plan szkolenia:

1. Problem diagnostyczny- niezakończony rozwój mowy,opóźniony rozwój wymowy,wada wymowy. 2. Przyczyny trudności w opanowaniu systemu językowego. 3. Budowa i działanie aparatu artykulacyjnego. 4. Klasyfikacja artykulacyjna głosek polskich. Warunki normatywnej wymowy. 5. Metody wywoływania samogłosek. 6. Metody wywoływania spółgłosek.
 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

 

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

 

Na szkoleniu będzie można nabyć nasze pomoce w promocyjnej cenie.

 
Rezerwuj
Wolne miejsca: 15